საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაცია, ფოტოგრაფი, ფოტოგრაფები
SHARE
საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაცია
ფილიალები

პირველ რიგში, გაეცანით პორტალის პირობებს, გაირეთ პირველადი რეგისტრაცია და ელფოსტით ვერიფიკაცია. ამ პროცედურის შემდეგ, თქვენ ავტომატურად მოგენიჭებათ ხელმომწერის სტატუსი.

პირველ რიგში, გაეცანით პორტალის პირობებს, გაირეთ პირველადი რეგისტრაცია და ელფოსტით ვერიფიკაცია. ამ პროცედურის შემდეგ, თქვენ ავტომატურად მოგენიჭებათ ხელმომწერის სტატუსი. მოყვარული ან პროფესიონალი ფოტოგრაფის სტატუსის მისაღებად, საჭიროა შეავსოთ ასოციაციის წევრობის მოთხოვნაზე განაცხადი და რეკომენდაცია, რაც უნდა გამოიგზავნოს ასოციაციის ელფოსტაზე. საწევრო გადასახადის გადახდის შემდეგ თქვენ მოგენიჭებათ მოყვარული ან პროფესიონალი ფოტოგრაფის სტატუსი. გადახდა შესაძლებელია განახორციელოთ უნიფეის ელექტრონული ანგარიშსწორების სისტემით

მოცემულ ეტაპზე სფა-ს გამგეობის გადაწყვეტილებით, (2018 წლის 1 იანვარი) საწევრო შენატანის წლიური ოდენობა განისაზღვრა შემდეგნაირად:

ა) ფიზიკური პირი: პროფესიონალი ფოტოგრაფი-(წლიურად) 60 ლარის ოდენობით;

ბ) ფიზიკური პირი: მოყვარული ფოტოგრაფი-(წლიურად) 35 ლარის ოდენობით;

ბ) ინდივიდუალური მეწარმე-(წლიურად) 150 ლარის ოდენობით;

გ) არასამეწარმეო იურიდიული პირი (NGO)- (წლიურად) 150 ლარის ოდენობით;

დ) სამეწარმეო იურიდიული პირი-(წლიურად) 300 ლარის ოდენობით.

 

საწევროს გადახდის წესი:

* საწევრო შენატანის გადახდა უნდა განხორციელდეს წლიურად, ერთჯერადად, ასოციაციის საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით.

* წევრი წინასწარ ფარავს საწევრო შენატანს.

* წესდებით გათვალისწინებული გარემოებების - წევრობის შეწყვეტის ან შეჩერებისას, გადახდილი თანხა უკან არ ბრუნდება.

საწევრო გადასახადი შეგიძლიათ გადაიხადოთ საბანკო გადარიცხვით ნებისმიერი ბანკიდან ასოციაციის ანგარიშზე: 

მიმღები: საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაცია

ს/კ: 205266317

TBC ბანკი

ბანკის კოდი - TBCBGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE75TB3726636020100007 /GEL

თუ თქვენ გაქვთ კითხვა ან რაიმე სახის პრობლემა პორტალზე რეგისტრაციასთან დაკავშირებით:

მოგვწერეთ ელფოსტაზე  photographers.ge@gmail.com ან contact@photographers.ge

მოგვმართეთ ონლაინ რეჟიმში  admin.apg

დაგვირეკეთ - 2 183166